• Lorem ipsum


BROUWERIJ AVEREEST KORTINGCODES

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle acties met Brouwerij Avereest kortingcodes in Nederland, die worden georganiseerd door Brouwerij Avereest B.V., hierna te noemen: ‘Brouwerij Avereest’.

  1. Iedereen die 18 jaar of ouder is, in Nederland woont en een Brouwerij Avereest kortingscode heeft gekregen via een voucher, email of een ander online of offline kanaal (de ‘Kortingsactie') kan deelnemen.

  2. Brouwerij Avereest organiseert verschillende acties, op verschillende momenten. In de informatie over jouw Kortingsactie staat de waarde van jouw kortingscode en de toepasselijke actieperiode. 

  3. Met de kortingscode kun je tijdens de actieperiode het bedrag genoemd in jouw Kortingsactie als korting krijgen. Er geldt een minimale totale besteding (zonder kortingscode), deze staat ook vermeld in jouw Kortingsactie. De Kortingsactie is alleen geldig op de website www.brouwerijavereest.nl (de ‘Website’).

  4. Per bestelling mag je één kortingscode gebruiken. Je kunt dezelfde kortingscode bij meerdere bestellingen gebruiken, zo lang de genoemde minimale bestedingsbedrag per bestelling gehaald wordt. De kortingscode is niet persoonlijk, je mag hem delen. De totale korting mag nooit meer bedragen dan 50% van de prijs van onze bieren, conform de wettelijke regeling. De kortingscode kan niet gebruikt worden op bestellingen met afgeprijsde artikelen.

  5. Deelnemers die misbruik maken van deze actie kunnen door Brouwerij Avereest worden uitgesloten, tevens kan Brouwerij Avereest besluiten de korting geheel of gedeeltelijk te laten vervallen.

  6. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Indien een bepaling van deze actievoorwaarden niet geldig blijkt te zijn, zal de rest van kracht blijven en zal Brouwerij Avereest een nieuwe bepaling vaststellen waarbij de oorspronkelijke strekking zoveel mogelijk in acht wordt genomen.

  7. Brouwerij Avereest behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen. Van wijziging van de actievoorwaarden zal mededeling worden gedaan op https://shop.brouwerijavereest.nl/service/actie-voorwaarden/

  8. Bij deelname aan deze actie, blijven de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy en de Cookie beleid van Brouwerij Avereest onverminderd van kracht op gebruik van en de bestellingen via de Website.

  9. Heb je vragen over deze actie neem dan contact op met Brouwerij Avereest, stuur een e-mail naar [email protected]